HygienFresh DeoSpray Node di Pulito Vůně ve spreji víceúčelová 150 ml

Kód: A73-012CC
3 hodnocení
od 99 Kč

Zvolte variantu

Slouží k rychlému provonění a eliminování nežádoucích pachů v domácnosti, kanceláři, autě, nebo šatníku. Osvěží dlouho uložené oděvy, závěsy, potahy, polštáře, botníky, vnitřní prostory aut. Vůně Note di Pulito – Tóny čistoty – je vůně, která evokuje pocit péče a luxusu.

Detailní informace

Obsah: 150 ml
Skladem | A73-012CC
99 Kč
Obsah: 400 ml
Skladem | A73-012QU
217 Kč

Detailní popis produktu

 

HygienFresh DeoSpray Node di Pulito Vůně ve spreji víceúčelová 150 ml/400 ml

Slouží k rychlému provonění a eliminování nežádoucích pachů v domácnosti, kanceláři, autě, nebo šatníku. Osvěží dlouho uložené oděvy, závěsy, potahy, polštáře, botníky, vnitřní prostory aut. Vůně Note di Pulito – Tóny čistoty – je vůně, která evokuje pocit péče a luxusu.

Vlastnosti víceúčelového DeoSpreje

  • Osvěžuje a provoňuje interiéry, automobily, textilie
  • Odstraňuje nepříjemné pachy pomocí speciálních aktivních složek
  • Nezanechává skvrny, okamžitě uschne, nepoškozuje
  • Vyniká intenzívní a dlouhotrvající vůní
  • Výrobce neprovádí testy na zvířatech

Použití

Před použitím dobře protřepejte a nastříkejte do prostoru nebo rovnoměrně ze vzdálenosti 30 cm na povrchy nebo textilie. Nádobu držte ve vzpřímené poloze.

Varování

 

Extrémně hořlavá látka. Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání může explodovat. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zákaz kouřit. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut důkladně vyplachujte. Pokud je to snadné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobku.

Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C / 122 °F. Vyvarujte se mrazu a zamrznutí. Produkt/nádobu zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje: ethanol, isobutan, butan, propan, α-hexylcinnamaldehyd, benzylsalicylát.

Obsah VOC produktu připraveného k použití: 98,38 %

UFI: 2F60-W0ND-Q00R-819R

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: